images 5Nhằm khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, tăng cường áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa và xây dựng cánh đồng lớn, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người nông dân, trong thời gian quan ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương các cấp đã tích cực thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa, triển khai Kế hoạch số 141/KH-UBND của UBND tỉnh về dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 22/12/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy "Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình".

Trong giai đoạn 2015 – 2018, việc đồn điền, đổi thửa đã được một số địa phương tổ chức thực hiện, điển hình như huyện Yên Thủy. Tuy nhiên, việc triển khai chưa đồng bộ, tính lan tỏa chưa sâu rộng. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, các địa phương đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn đảm bảo với quy hoạch phát triển KT-XH địa phương, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với quy hoạch nông thôn mới. Một số huyện đã thành lập BCĐ dồn điền, đổi thửa. Bước đầu thực hiện đã khắc phục được tình trạng manh mún về ruộng đất của các hộ dân; hình thành những vùng sản xuất tập trung, kết hợp xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu, tạo điều kiện cho việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất.

Theo kế hoạch đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã thực hiện dồn điền, đổi thửa; đến năm 2025, có 60% số xã hoàn thành cơ bản việc dồn điền, đổi thửa, tương ứng khoảng 18,0% diện tích đất sản xuất nông nghiệp; số thửa ruộng bình quân/hộ sau khi dồn đổi giảm từ 7 - 9 thửa xuống còn 1 - 3 thửa; quỹ đất công ích dành cho mục đích phát triển hạ tầng, khu dân cự đươc quy hoạch tập trung theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Đến tháng 4 năm 2019 toàn tỉnh đã thực hiện dồn điền, đổi thửa được 4.657,8 ha, chiếm khoảng  5,82% diện tích đất trồng trọt cả tỉnh, chủ yếu trên diện tích đất trồng lúa; số xã thực hiện dồn điền đổi thửa là 55/191 xã, chiếm 28,8%. Một số huyện đã triển khai công tác dồn điền, đổi thửa tốt như huyện Yên Thủy, Lương Sơn, ...; riêng với những vùng trồng cây ăn quả có múi, cây nhãn (như Cao, Phong, Tân Lạc, Lạc Thủy, Kim Bôi,...) công tác dồn điền đổi thửa chủ yếu do nông dân đã tự gom đất, đổi đất cho nhau để hình thành những thửa ruộng, khu vườn có diện tích lớn hơn thuận lợi cho canh tác. Kinh phí phục vụ trong dồn điền đổi thửa của các địa phương hiện nay được sử dụng kết hợp từ Đề án xây dựng nông thôn mới; kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; sử dụng chủ yếu cho công tác đo đạc, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng.

Kết quả bước đầu cho thấy việc dồn điền, đổi thửa đã khắc phục được tình trạng manh mún ruộng đất, số thửa đất bình quân/hộ đã giảm từ 50-60% (từ 7-9 thửa/hộ giảm còn 1-3 thửa/hộ), việc tổ chức sản xuất, gieo trồng trên thửa đất mới thuận lợi, nhanh chóng, tạo động lực thúc đẩy cơ giới hóa; giảm được các chi phí nhân công như công làm đất, phòng trừ sâu bệnh, công thu hoạch sản phẩm; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới thông qua việc tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động, kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất. Công tác dồn điền đổi thửa tại các địa phương đã tạo thuận lợi cho hoạt động chứng nhận vùng sản xuất đủ điều kiện ATTP, VietGAP, hữu cơ,.... Tính đến tháng 12/2018 toàn tỉnh có 788,02ha được chứng nhận, trong đó có cây ăn quả có múi là 658,78 ha, cây rau là 70 ha, cây trồng khác 59,24 ha.

Dự kiến đến năm 2020, toàn tỉnh dồn điền, đổi thửa được khoảng 2.300 ha; đến năm 2025 dồn đổi được trên 6.200 ha, góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung, theo hướng cánh đồng lớn, mang lại giá trị kinh tế cao trong sản xuất cho người dân trên địa bàn./.

Nguồn:https://hoabinh.gov.vn

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction