Ngày 22/7, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố huyện Yên Thủy đã tổ chức hội nghị Triển khai nhiệm vụ diễn tập và tập huấn bồi dưỡng khung tập năm 2019.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe, triển khai, tập huấn các nội dung như âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Đặc điểm tác chiến của quân đội nước ngoài khi tiến công vào khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Cơ chế lãnh đạo, điều hành trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ của chính quyền, các ban, ngành khi địa phương ở trạng thái quốc phòng. Hoạt động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong trạng thái quốc phòng. Hướng dẫn xây dựng văn kiện khối Đảng, đoàn thể, khối chính quyền. dự kiến, Yên Thủy sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố huyện năm 2019 vào đầu tháng 8/2019.

Thông qua việc Triển khai nhiệm vụ diễn tập và tập huấn bồi dưỡng khung tập để phát huy tốt vai trò làm tham mưu của các cấp, các ngành. Giúp Ban chỉ đạo diễn tập huyện, chỉ đạo công tác diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố huyện năm 2019 đạt kết quả cao.

Nguồn: http://yenthuy.hoabinh.gov.vn

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction