I. Khái quát về đặc điểm, tình hình xã Đoàn Kết

Đoàn Kết là một xã vùng cao của huyện Đà Bắc cách trung tâm huyện 50 km, là xã có điều kiện phát triển kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Phía Đông giáp xã Tân Minh, Phía Tây giáp xã Đồng Ruộng, phía Nam giáp xã Trung Thành, phía Bắc Giáp xã Tân Pheo. Dân số 3029 người, gồm 4 dân tộc sinh sống là Tày, Dao, Mường và Kinh, dân tộc tày chiếm 90%. Diện tích tự nhiên là: 4.092,07 ha, diện tích canh tác là: 643 ha. Trong đó, diện tích cây lúa nước là 73 ha, Ngô là 220 ha, sắn 350 ha. Diện tích đất lâm nghiệp là 3.277,08 ha.

Do sự tác động của biến đổi khí hậu trong những năm gần đây thời tiết diễn biến phức tạp, bên cạnh đó giá cả thị trường đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự điều hành của chính quyền địa phương. Song với sự chỉ đạo kịp thời của các cấp uỷ Đảng, điều hành của chính quyền sự phối hợp tuyên truyền của các ngành đoàn thể và sự nỗ lực phần đấu của nhân dân trong nhiệm kỳ qua, tình hình phát triển kinh tế của xã đã có chuyển biến theo hướng tích cực. Kinh tế được tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp, dịch vụ được chuyển biến, văn hóa, y tế, giáo dục được chú trọng phát triển, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp các ngành và nhân dân tham gia.  

Văn hóa – xã hội luôn được quan tâm, duy trì đáp ứng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, về công tác xây dựng nông thôn mới đến nay xã đạt 10/19 tiêu chí, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được cải thiện, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ, công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm đã mang lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng dạy và học được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách và nhân dân luôn được quan tâm.

Quốc phòng – an ninh :

         1. Công tác an ninh chính trị được giữ vững và ổn định, ban công an xã đã chủ động nắm bắt tình hình trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vụ việc từ cơ sở, thực hiện tuyên truyền Nghị quyết 32 - CP về một số giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, người tham gia giao thông đã có ý thức chấp hành luật giao thông, khi tham gia giao thông phải đổi mũ bảo hiểm.

         2. Thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, xây dựng và rà soát bổ sung lực lượng dân quân kịp thời . Phối hợp với Ban công an xã tham gia bảo vệ, giữ gìn ổn định ANTT, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động thanh niên lên đường nhập ngũ hµng n¨m ®¹t chØ tiªu huyÖn giao. Tổ chức tốt việc diến tập, huấn luyện dân quân hµng n¨m ®óng theo kÕ ho¹ch cña cÊp trªn.

II. Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và Nghị định số 107/2004/NĐ - CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về số lượng, cơ cấu chất lượng thành viên Uỷ ban nhân dân xã .

          1. Số lượng bộ máy uỷ ban nhân dân xã gồm có 3 thành viên: Gồm 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 01 uỷ viên uỷ ban nhân dân xã .

         2. Cơ quan chuyên môn và các chức danh chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân xã gồm có Công an, Quân sự, Văn hoá - xã hội, Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính, Kế toán, Thương binh – xã hội và Văn phòng uỷ ban nhân dân xã. Các bộ phận chuyên môn đã cơ cấu, bố trí đủ số lượng cán bộ công chức đảm nhiệm các nhiệm vụ theo quy định, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

Trên đây là báo cáo về việc cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến thành lập Trang thông tin điện tử cho đơn vị xã Đoàn Kết ./.

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction