DANH SÁCH CÁN BỘ , CÔNG CHỨC XÃ ĐOÀN KẾT

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, chức danh

1

2

3

4

1

Hà Viết Thanh

21/12/1964

Bí thư Đảng ủy xã

2

Lò Xuân Ột

03/02/1959

Phó Bí thư TT Đảng ủy xã

3

Xa Văn Khuyên

09/09/1973

Phó CT HĐND

4

Hà Thị Hằng

18/05/1981

Chủ tịch UBND xã

5

Lường Văn Vinh

01/08/1987

Phó Chủ tịch UBND xã

6

Lò Văn Thành

16/12/1982

Chủ tịch UBMTTQ xã

7

Hà Văn Sứng

25/12/1982

Chủ tịch Hội Nông dân xã

8

Đinh Văn Túc

27/03/1964

Chủ tịch Hội CCB xã

9

Xa Thị Nga

16/12/1986

Chủ tịch Hội LHPN xã

10

Lò Văn Phương

14/01/1984

Bí thư Đoàn TNCSHCM xã

11

Lò Văn Hưng

18/06/1981

Công Chức Địa chính XD

12

Lò Văn Cộng

05/10/1983

Công Chức VP - UBND

13

Xa Thị Thích

16/12/1981

Công chức LĐTB – xã Hội

14

Lò Văn Thiết

20/8/1982

Công chức Tư pháp hộ tịch

15

Xa Văn Thìn

18/7/1977

Công chức tư pháp hộ tịch

16

Lò Văn Thuần

16/09/1989

Công chức VP Đảng ủy

17

Bùi Thị Thu Hiền

14/06/1985

Công chức Kế toán

18

Nguyễn Thị Mai Lan

21/8/1987

Công chức Văn hóa – Xã hội

19

Bùi Đình Cương

05/11/1989

Đội viên đề án 500

20

Xa Văn Vững

01/01/1974

Chỉ huy trưởng BCH QS

21

Lò Văn Yên

13/11/1987

Công chức địa chính Môi trường

 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction