Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Văn bản của tỉnh

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
cv số 37/VPHĐBCQG - PL

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-02-25
138.84 KB
3
cv số 36/VPHĐBCQG - PL

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-02-25
177.95 KB
2
quyết định 152 ngày 22/01/2021 của UBND TỈNH HÒA BINH

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-02-24
6.41 MB
3
quyết định 152 ngày 22/01/2021 của UBND TỈNH HÒA BINH

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-02-24
6.41 MB
2
Tăng cừng công tác quản lý và sử dụng con dấu

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-11
1.65 MB
17
Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tang cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở"

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-10-27
635.95 KB
17
Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, thành viên Ban Văn - Xã hội & Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-10-01
1.35 MB
14

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction